01.10.2023

Valmet 911.3

Technické parametre
Hmotnosť: 16 300 kg
Štandardná šírka: 2 750 - 2 900 mm
Motor: Sisu Diesel 74 EWA
Výkon: 170 kW DIN (231 hp)
Hydromanipulátor: CRH 18
Dosah: 10 m/11 m
Harvester. hlavica: Valmet 350/Valmet 360.2
Max. úrez hlavice: 65 cm
Informačný systém: MaxiHarvester
Valmet 840.2

Technické parametre
Hmotnosť stroja: 15 300 kg (8WD)
Maximálna nosnosť: 10 000 kg
Štandardná šírka: 2 620 mm
Motor: Sisu Diesel 66 CTA (Tier3)
Výkon: 125 kW DIN
Maximálna rýchlosť: 23,5 km/h
Max. zdvih : 150 kN
Hydromanipulátor: CRF 8.1
Drapák: G28, G36
Dosah: 7m
Informačný systém: MaxiForwarder
Výkonnosť smenová
Holorubný spôsob: 200-250 m3
Podrastový spôsob: 100-150 m3
Prebierky nad 50 rokov: 100-130 m3
Prebierky do 50 rokov: 50-80 m3

Všetky hodnoty sú priemerné ukazovatele pri optimálnej hmotnatosti a intenzite zásahu