01.10.2023

Odborné obhospodarovanie



Pestebná činnosť
 • zalesňovacie práce
 • ochrana lesných porastov proti zveri, hmyzu a burine

Výchova lesa
 • čistky
 • prerezávky
 • prebierky
 • likvidácia následkov živelných a biologických kalamít
 • rekonštrukcie lesných porastov

Ostatné služby
 • záhradné a parkové úpravy
 • údržba plôch produktovodov
 • likvidácia zelene v rámci prípravy stavebných plôch
 • vytrhávanie a drtenie pňov

Realitná činnosť
 • oceňovanie hodnoty lesného majetku
 • výkup a prenájom lesných pozemkov
 • pozemkové úpravy
 • poradenstvo