01.10.2023


Klasická technológia

Firma okrem moderných ťažbovo dopravných technológii poskytuje zákazníkom aj štandardné technológie .Podľa druhu ťažby, sklonu, terénnych a prírodných podmienok je možné optimalizovať technológiu v rôznych variantoch. Je na zvážení každého hospodára pre akú kombináciu sa rozhodne. Firma disponuje ťažbovými partiami,lanovkou LARIX 3T, UKT a LKT 82.

Ceny za služby stanovujeme individuálne na základe osobnej obhliadky pracovísk.