29.11.2023

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Rolko
Manipulačno expedičné stredisko PRIBOVCE
mobil: +421 903 805 854
fax: +421 700 24 22
e-mail: vyroba@lesotrans.com
Konateľka spoločnosti: Ing. Lenka Rolková
Vedúca ekonomického úseku
mobil: +421 903 517 046
fax: +421 700 24 22
e-mail: rolkova@lesotrans.com
Konateľ spoločnosti: Stanislav Halama
Manipulačno expedičné stredisko BYTČA
mobil: +421 903 830 105
fax: +421 700 24 22
e-mail: obchod@lesotrans.com
Konateľ spoločnosti: Jozef Pekara
Manipulačno expedičné stredisko RAJEC
mobil: +421 903 518 430
fax: +421 700 24 22
e-mail: pekara@lesotrans.com
Obchodný manažer: Ing. Marian Bugoš
mobil: +421 903 147 342
fax: +421 700 24 22
e-mail: bugos@lesotrans.com
Vedúci výroby: Ing. Michal Tréger
mobil: +421 903 588 154
fax: +421 700 24 22
e-mail: treger@lesotrans.com