01.10.2023
Firma LESOTRANS bola založená v roku 1992 paralelne s prvými reštitúciami lesných majetkov. Od začiatku svojho pôsobenia bola jej činnosť zameriavaná na poskytovanie služieb vlastníkom lesov bez ohľadu na veľkosť lesnej pôdy, ktorú vlastnili. Každoročný nárast objemu výkonov a zvyšujúci sa dopyt po týchto službách bol pre firmu tou najlepšou cestou k úspechu. Prioritou firmy je maximálne korektný a lojálny prístup k zákazníkom, snaha vyhovieť mu vo všetkých oblastiach pri súčasnom dodržiavaní právnych noriem vo vzťahu k životnému prostrediu a hospodáreniu v lese.

Kontaktná adresa

Lesotrans s.r.o
Dolné Rudiny 3
SK-010 01 Žilina
e-mail: info@lesotrans.com
tel: +421 417 635 339
fax: +421 700 24 22