29.11.2023
Našou hlavnou podnikateľskou činnosťou v oblasti obchodu a služieb je výkup a predaj dreva. Spoločnosť ročne zobchoduje 80 tis. m3 dreva pričom si zakladá na korektných obchodných vzťahoch so svojimi domácimi a zahraničnými partnermi zaoberajúcimi sa obdobnou činnosťou.
Ponúkame výkup surových kmeňov a sortimentov všetkých druhov drevín.
Pozor, nevykupujeme jednotlivé stromy, kmene a výrezy zo záhrad!!!
  • Výkup dreva na pni
  • Výkup dreva na OM v surových kmeňoch
  • Výkup dreva na OM v sortimentoch
  • Výkup dreva na dopravnom prostriedku
  • Zobchodovanie na naše ho odberateľa s využitím našich obchodných podmienok za bežnú obchodnú maržu 2-5 % (el. preberací protokol, atro ai.)
  • Na základe jednania je možné využiť aj ďalšie varianty výkupu s využitím ďalších poskytovaných služieb, kombináciou dopravy a pod.
Výkup na jednotlivých lokalitách za predom dohodnutú cenu ( fyzicky, číselník ) po zobchodovaní ( elektronický, atro, ai. )
Ceny aktualizujeme podľa vývoja cien na trhu s drevom.