29.11.2023

Aktuálne

Ponuka ťažbových prác v listnatých prebierkach do 50 a nad 50 rokov vrátane vývozu a zobchodoviania biomasy ako aj drevnej hmoty. Použitá technológia pilčíci + vývozná suprava Valmet 830 alebo Komatsu 840.4

01.04.2011 uviedla spoločnosť Lesotrans do prevádzky novú vývoznú súpravu KOMATSU 840.4